Business Unitmanager Parkeren RDW 06-07-2023

 1. Vacatures Veendam
 2. Business Unitmanager Parkeren RDW 06-07-2023

Werken in Veendam

 

Introductie vacature 

Business Unitmanager Parkeren

 • Veendam
 • 4.459 - 6.612
 • Hbo
 • Front & Back office
 • 32

Netwerker met ICT-affiniteit

Wat ga je doen?

"Het best bewaarde geheim van (Noord-) Nederland op werkgeversgebied" is RDW al eens genoemd binnen BeljonWesterterp Gr/Dr. Een fijne werkgever waar menselijkheid en professionaliteit hand in hand gaan. Waar de dynamiek van een zelfstandig bestuursorgaan met afhankelijkheid van politieke besluitvorming vanuit Den Haag en Brussel en sterke resultaatgerichtheid elkaar gevonden hebben. Een leerzame plek waar je uitgedaagd wordt door de vele belanghebbenden, de inhoud en de omvang van de organisatie. Een plek om stappen te maken in je eigen ontwikkeling waar je optimaal in gefaciliteerd wordt. Waar zaken gerealiseerd worden die merkbaar zijn in ons dagelijkse leven, waarbij de nieuwste technieken gebruikt worden en er blijvend gezocht wordt naar innovaties.

Met innovaties rondom bijvoorbeeld verkeersveiligheid, smart mobility en alternatieve brandstoffen staan we als samenleving voor boeiende uitdagingen. De RDW speelt een belangrijke voortrekkersrol bij deze uitdagingen die ingegeven worden door politiek en technologie. Door vooruit te denken, te innoveren en te ondernemen heeft de RDW zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een betrouwbare partner in mobiliteit die succesvol samenwerkt met uiteenlopende stakeholders - in binnen- en buitenland - om de veiligheid en duurzaamheid op de weg te waarborgen.

In opdracht van het Servicehuis Parkeren en Verblijven (SHPV) beheert de RDW sinds 2010 het Nationaal Parkeerregister (NPR). Het SHPV is een coöperatie, opgericht door gemeenten met als doel het stimuleren van vernieuwing in de parkeerketen en het faciliteren van gemeenten bij het digitaliseren van hun parkeerdiensten. Voor het beheer van dit register heeft RDW een wettelijke taak vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De unit Parkeren werkt als BusDevOps-team samen met de divisie ICT om het (NPR) te ontwikkelen en te onderhouden. Het NPR bevat informatie over parkeerlocaties, -regelingen en -tarieven in Nederland. Verschillende aanbieders van parkeerapps en parkeerfaciliteiten kunnen op basis van een kenteken een parkeer- of verblijfsrecht in het NPR registreren. Gemeenten gebruiken deze registraties vervolgens voor de handhaving. Daarnaast is het NPR een belangrijke bron voor open data parkeren en de registratie van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK). Bij het NPR gaat het om hoge volumes in transacties en is een zeer hoge beschikbaarheid van de dienstverlening een vereiste. Naast de continuïteit van de dienstverlening is doorontwikkeling een belangrijk speerpunt. De unit is betrokken bij verschillende ontwikkelingen in gemeenteland. Denk aan de ontwikkeling van Zero Emissiezones voor stadslogistiek, reguleren van deelauto's in de binnenstad en de digitalisering van de gehandicaptenparkeerkaart registratie. Hierin trekken RDW en SHPV gezamenlijk op en bepalen gezamenlijk de veranderagenda voor het NPR.

Met wie werk je?

Als Unitmanager Parkeren heb je een divisiebrede functie. Dat maakt je werkzaamheden erg divers en vraagt vaak multitasking. Je bent eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de unit en voor de realisatie van de managementafspraken van de unit. Je geeft direct leiding aan 5 functioneel beheerders, 3 adviseurs en werkt zeer nauw samen met een serviceteam van de divisie ICT. Hierbij heb je aandacht voor de ontwikkeling en inzet van je medewerkers. Je coacht de medewerkers in hun dagelijkse werk en hun ontwikkeling.

Als onderdeel van het MT lever je een bijdrage aan het beleid van de afdeling HRP. Je ontwikkelt een langetermijnvisie voor je unit en je stelt hiervoor jaarlijks een begroting op. Je rapporteert aan de afdelingsmanager en bent onderdeel van het afdelings-MT, samen met 2 andere unitmanagers en de afdelingsmanager. Je neemt tevens deel aan het divisie-brede unitmanagersoverleg.

Je treedt op als (gedelegeerd) opdrachtgever voor interne (multidisciplinaire) projecten en je bent eindverantwoordelijk voor de toetsing van beleidskeuzes als gevolg van deze projecten en de uitvoerbaarheid ervan. Je behartigt de belangen van en vertegenwoordigt de unit bij externe partijen. Een belangrijk onderdeel van je functie is de ontwikkeling van de dienstverlening van de RDW en de blik naar de toekomst. Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen zowel intern als extern en signaleert (inter)nationale, politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en relevante marktontwikkelingen. Je weet hierin aan te sluiten bij wat er vanuit de maatschappij en op het gebied van regelgeving speelt en weet dit om te zetten in doelstellingen voor jouw unit. Je weet goed je weg te vinden in de complexe business omgeving en zoekt actief de samenwerking met andere divisies en organisatieonderdelen Je geeft sturing aan veranderingen zonder dat de toekomst reeds vastomlijnd is en weet daarbij balans te houden tussen continuïteit en vernieuwing. Je durft zaken los te laten en daarbij wel richtinggevend te zijn en belegt de verantwoordelijkheid waar deze hoort. De afgelopen jaren heeft de Unit hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de dienstverlening met een landelijke dekking. Voor de komende jaren staan innovatie en continuïteit naast elkaar op de Roadmap voor deze essentiële (24x7 beschikbare) dienstverlening.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het managen van één van de drie units binnen de afdeling HRP ten aanzien van productie, personele, financiële en materiële aspecten.
 • Het realiseren van de in het managementcontract vastgelegde afspraken en doelen, met aandacht voor de ontwikkeling en inzet van mensen.
 • Het mede zorgdragen voor de ontwikkeling en afstemming van het beleid op de diverse beleidsterreinen binnen het MT van de afdeling, inclusief het mede bepalen van prioriteiten.
 • Zorgdragen voor een goede afstemming en samenwerking met andere organisatieonderdelen.
 • Het signaleren van (inter)nationale, politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen, relevante marktontwikkelingen en vertalen naar prioriteiten en concrete acties voor de Unit om de dienstverlening door te ontwikkelen.
 • Het uitdragen van RDW-beleid in extern verband door het voeren van overleg en onderhandelingen, alsmede ten behoeve van externe inhuur. Het zo nodig fungeren als aanspreekpunt voor vertegenwoordigers van de betreffende bedrijfstak namens de RDW.
 • Opdrachtgeverschap vervullen of stuurgroeplid zijn voor multi disciplinaire projecten.
 • Herkennen, initiëren en faciliteren van innovatie en dit omzetten naar projecten.
 • Coördineren van samenwerking met het serviceteam ICT t.b.v. Unit parkeren.
 • Relatiemanagement richting SHPV en andere externe stakeholders.

Waarom past deze functie bij jou?

 • Je werkt en denkt op hbo+ of wo-niveau.
 • Je hebt bij voorkeur een bedrijfskundige achtergrond, affiniteit met ICT- en bedrijfsvoeringsvraagstukken.
 • Je hebt leidinggevende ervaring in een zakelijke dienstverlenende omgeving en je hebt gevoel voor de maatschappelijke context waar de RDW zich in begeeft.
 • Je kunt vanuit persoonlijk leiderschap de lerende organisatie telkens een stap verder helpen om te vernieuwen zonder de continuïteit uit het oog te verliezen.
 • Je geeft aandacht, stimuleert en inspireert op een natuurlijke manier om zo sturing te geven aan de ontwikkeling van medewerkers en organisatie.
 • Je hebt kennis en ervaring met het werken volgens de agile/scrum methodiek en draagt dit een warm hart toe

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Ondernemerschap.
 • Conceptueel denkvermogen.
 • Verbindend leiderschap, zowel binnen als buiten je team.
 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden op elk niveau.
 • Proactief en initiatiefrijk.
 • Je bent in staat visie te ontwikkelen en van daaruit te inspireren en doelgericht te werk te gaan.
 • Voor het (senior) management ben je een uitstekende sparringpartner, waarbij je tegen een stootje kunt en goed kunt omgaan met bestuurlijke en politieke verhoudingen (belangenstegenstellingen).
 • Omgevingsbewust.
 • Sparringpartner om je collega's verder te helpen en stelt hierin ook de kritische vragen om continu te verbeteren.
 • Je bent resultaatgericht en onderhoudt gemakkelijk je contacten met interne partners en externe partijen.

Wat hebben we jou te bieden?

Je bent onderdeel van een organisatie die zich op zowel nationaal als internationaal niveau inzet voor de veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt voor deze functie een salaris van €4.459,- tot maximaal €6.612,- bij een 36-urige werkweek. RDW hecht veel waarde aan haar personeel en biedt je daarnaast een ruim pakket aan secundaire voorwaarden gericht op persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en een goede werk- privé balans.

Reacties voor deze vacature ontvangen we graag via ons werving- en selectiebureau Beljon Westerterp. Via de solliciteer button word je naar de website van Beljon Westerterp geleid.

RDW werken aan een nieuwe tijd

De ontwikkelingen in mobiliteit gaan steeds sneller. Bij de RDW kun je de nieuwe innovaties niet afwachten; van een RDW'er wordt verwacht dat je vooruitdenkt en anticipeert op de ontwikkelingen. Zeker in deze tijd, met nieuwe uitdagingen en nieuwe vraagstukken. Dit is hét moment om in te stappen. Want bij de RDW kijk je niet toe, maar draag je actief bij aan het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, de verkeersveiligheid en het efficiënt inzetten van voertuigen en alternatieve brandstoffen.

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelIct Manager
Indicatie salaris (min – max]6612 – 6612
OpleidingsniveauHBO
Aantal uren (min – max)1 – 40
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractFreelance
BrancheZakelijke dienstverlening
LocatieVeendam, Groningen,Nederland
Soliciteer directhttps://www.werkenbijderdw.nl/vacatures/business-unitmanager-parkeren-1011780/

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Veendam en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.