Verleende evenementenvergunning Voorjaarskermis Veendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. de4ca369fd14c84878fdb7378163ab26
  • Onderwerp: evenementenvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

De burgemeester van de gemeente Veendam maakt bekend dat zij de volgende evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft verleend. De vergunning staat geregistreerd onder zaaknummer 2023-070816 Datum: 20 tot en met 24 maart 2024 Omschrijving: Voorjaarskermis Veendam Locatie: Museumplein te Veendam   Bezwaarschrift: Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 20004, 9640 PA te Veendam. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen