Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Aquapark 5 Veendam, cluster van 6 zonnecarports te bouwen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. gmb-2023-561448
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:PlaninhoudHet realiseren van een cluster van 6 zonnecarports op het perceel Aquapark 5 te Veendam (parkeerterrein achter het waterschap kantoor).InzageDe ontwerpbeschikking en de overige stukken kunt u vanaf vrijdag 29 december 2023 t/m donderdag 8 februari 2024 inzien in het gemeentehuis, alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak, telefoon 0598 - 652222. De ontwerp-vergunning is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (met de ID-code: NL.IMRO.0047.04OVAquaparkP-0301) of www.veendam.nl/bestemmingsplannen onder Actuele bestemmingsplannen → Veendam CentrumReageren?Wilt u reageren? U kunt tot en met 8 februari 2024 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor overleg. Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend; ga hiervoor naar www.veendam.nl/zienswijze. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen