Ontheffing voor opzettelijk verstoren en opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van rustplaatsen, voortplantingsplaatsen, nesten of eieren van gierzwaluw, huismus en vleermuizen in de gemeenten Oldambt, Veendam en Westerwolde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. b842d0ce5d2b6695794d8aa59dee1787
  • Onderwerp: overig
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

De provincie Groningen heeft een ontheffing Wet natuurbescherming verleend aan Acantus. De provincie geeft hiermee toestemming voor het opzettelijk verstoren, het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gierzwaluw, huismus, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger vanwege het renoveren van 802 huurwoningen in de dorpen Blijham, Bourtange, Drieborg, Scheemda, Veendam, Vriescheloo, Wildervank en Winschoten. Het dossiernummer is K41413. Meer informatie over de ontheffing Het besluit en de documenten die daarbij horen, kunt u tot en met 19-02-2024 digitaal inzien. Lukt het niet of wilt u de documenten graag op papier bekijken? Neem dan contact op met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, telefoonnummer 050 - 3164911. Bent u het niet eens met de ontheffing? Als u het niet eens bent met deze ontheffing, dan kunt u tot en met 19-02-2024 een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken, staat op provinciegroningen.nl/bezwaarmaken.nl. Dat u bezwaar maakt, heeft geen directe gevolgen voor de verleende ontheffing. De activiteiten waarvoor de ontheffing is verleend, mogen worden uitgevoerd ondanks uw bezwaar. Wilt u de uitkomst van uw bezwaarprocedure niet afwachten vanwege een spoedeisende situatie? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld schorsing van het besluit. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u vinden op rechtspraak.nl/voorlopigevoorziening. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u (griffierecht) betalen. Heeft u vragen? Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via 050 – 3164911 of een e-mail sturen naar natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl. Vermeld daarbij het dossiernummer K41413. Waarom publiceert de provincie Groningen dit bericht? Het kan zijn dat besluiten van de provincie Groningen zoals vergunningen, bouwplannen en regelgeving van invloed zijn op uw leefomgeving. Door het publiceren van dit bericht laten wij u weten welk besluit wij hebben genomen of van plan zijn te nemen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen