Besluit algemene regels milieu mijnbouw, ‘locatie Annerveen-Veendam-1/2’, Ministerie van Economische Zaken

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Economische Zaken. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. stcrt-2013-815
  • Onderwerp: Natuur en milieu | EnergieEconomie | Overige economische sectoren
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

De Minister van Economische Zaken maakt bekend: Op 17-12-2012 is een ‘Melding’ ingevolge het ‘Besluit algemene regels milieu mijnbouw’ ontvangen (Staatsblad 2008, 125) van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen. De ‘Melding’ heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de bestaande locatie Annerveen-Veendam-1/2, gelegen aan de Ommelanderwijk nabij 249, in de gemeente Veendam, op het perceel kadastraal bekend, gemeente Veendam, Sectie P, nr. 1009. De voorgenomen activiteit omvat het boren van een nieuwe put genaamd Annerveen-Veendam-4 (ANV-4) voor het produceren van aardgas. De boring wordt uitgevoerd met behulp van een mobiele mijnbouwinstallatie, genaamd Drilltec Synergy. Na de boorwerkzaamheden wordt de put schoon geproduceerd ‘opgeschoond’ via een testinstallatie met een tijdelijke fakkel. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal ook ’s avonds en in de nacht plaatsvinden. Fakkelactiviteiten en transporten zullen zoveel mogelijk tijdens de daglichtperiode plaatsvinden. De werkzaamheden zullen, naar verwacht, begin februari aanvangen en, naar verwacht, medio april 2013 worden afgerond. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot ing. M. Mezger, telefoon 070 – 379 79 99.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen