(Keten Partners Omgevingsdienst Groningen 14-09-2023

 1. Vacatures Veendam
 2. (Keten Partners Omgevingsdienst Groningen 14-09-2023

Werken in Veendam

 

Introductie vacature 

Weet jij prioriteiten te stellen en ben je een kei in het ontwerpen, implementeren en adviseren van de organisatie op het gebied van kwaliteit en processen? Vervul je graag een belangrijke rol in de tactische en strategische (door)ontwikkeling van de organisatie en de borging daarvan? De ODG is op zoek naar een kwaliteits- en procesadviseur die zich samen met ons wil inzetten voor een veilige duurzame leefomgeving. Iets voor jou?

Als kwaliteits- en procesadviseur ben je een echte professional in je vakgebied. Je kunt snel schakelen en houdt van variatie in je werk. Met je positieve inslag denk je in kansen en stimuleer en motiveer je de organisatie bij het "continue verbeteren".


Wat ga je bij ons doen?

Je signaleert, initieert, ontwerpt, implementeert, evalueert en adviseert de organisatie en het management op het gebied van processen, kwaliteit, wet- en regelgeving, intern- en extern beleid voor optimale inrichting van diverse (complexe)processen, beleid en overige vraagstukken. Hierbij moeten vaak innovatieve oplossingen bedacht worden.


Je takenpakket is divers:

 • Analyseren, in kaart brengen, scenario's opstellen van de impact van (nieuwe) processen, beleid en vraagstukken om inzicht te krijgen in de effectiviteit en efficiëntie en de benodigde veranderingen vanuit strategie, doelstellingen en opdrachtgevers- en nemer perspectief.
 • Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden op het gebied van processen, beleid en vraagstukken in het kader van continuïteit, integriteit, beheersing en uitvoering ten behoeve van de beleidscyclus (Big-8) en implementatie en borging van de kwaliteitscriteria voor de U&H-taken.
 • Zorgdragen van de borging, continuïteit, integriteit, beheersing en het monitoren van de voortgang en het effect van de implementatie en adviseren en ondersteunen bij de bijsturing hiervan.
 • Opstellen van een meerjarig kwaliteitsplan en dit uitwerken in een (jaarlijkse) kwaliteitsprogramma en zorgdragen voor de uitvoering van dit -beleid en -programma.
 • Vastleggen en afhandelen van interne en externe klachten over de kwaliteit van U&H-taken en voorstellen doen voor kwaliteitsverbetering door onder andere het uitvoeren van audits en kwaliteitscontroles.
 • Ontwikkelen, opstellen en up-to-date houden van de producten- en dienstencatalogus en de zaaktypencatalogus (Primair proces en Ondersteuning).
 • Optreden als contactpersoon naar andere (keten)partners op het terrein van kwaliteitsbewaking en vertalen van ontwikkelingen naar voorstellen.
 • Zorgen voor verbinding tussen de verschillende teams, procesbegeleiders, en opdrachtgevers ten behoeve van de kwaliteitsbewaking in de organisatie en de ketensamenwerking.

Wat bieden wij jou?

Onze werksfeer is informeel, we helpen elkaar graag en de lijnen zijn kort. Vertrouwen is de basis om met elkaar in gesprek te gaan. Zelfs of juist wanneer we verschillen. Wat ons samenbrengt is het voldane gevoel dat we krijgen wanneer we ons werk in de samenleving terugzien. Door flexibele werktijden kun je thuiswerken combineren met samenwerken op kantoor. En natuurlijk denken we ook aan ontwikkeling. Als kennisorganisatie bieden we jou volop mogelijkheden om je kennis op peil te houden en door te ontwikkelen.

 • Het salaris is (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring) gebaseerd op schaal 11 van de Cao SGO met een bruto maandsalaris van minimaal € 4.020,= en maximaal € 5.725,- .
 • De Omgevingsdienst Groningen kent aanloop-en functieschalen.
 • Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris.
 • Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen, het aanschaffen van een fiets of het uitruilen van woon-werkkilometers.

Wie ben jij?

Je bent het best te beschrijven als verbindend, proactief en resultaatgericht. Je zoekt op eigen initiatief, daar waar nodig, intern en extern de route om zaken voor elkaar te krijgen. Met het belang van de organisatie voorop. Je bent in staat dit vervolgens in overleg of opdracht uit te werken en te presenteren. Je hebt gevoel voor processen op concern- en breder managementniveau, en op ambtelijk operationeel- en/of managementniveau. Je weet om te gaan met een complex krachtenveld met tegengestelde belangen op team-, afdeling- en opdrachtgeversniveau. Nieuwe en uitdagende methoden behoren tot je vaardigheden, om wanneer nodig op een vernieuwende manier processen, vraagstukken en beleid verder te brengen.


Daarnaast heb je:

 • een afgeronde opleiding op hbo/wo-niveau, bij voorkeur in de richting van kwaliteits- en procesmanagement;
 • (basis)kennis van het Omgevingsrecht;
 • aantoonbare relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
 • uitgebreide kennis van het U&H-werkveld en de daarbinnen gebruikte software tools, data- en informatiekwaliteit, (bedrijfs)processen, kwaliteitssystemen en Lean methode (Greenbelt).

Wie zijn wij?

Als omgevingsdienst zorgen we in de regio Groningen voor de toepassing en de naleving van de milieuwet- en regelgeving. Dit doen we door het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en handhaving als dat nodig is. Ook geven wij specialistisch advies. Met ons werk hebben wij impact op thema's die dagelijks in de krant staan, zoals stikstof, energie, lucht en geluid. Ons werk doen we in opdracht van de Groninger Gemeenten en de provincie Groningen, veelal in samenwerking met regionale en landelijke partners.

Werken bij de Omgevingsdienst Groningen betekent werken bij een betrokken organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want we hebben te maken met een sterk veranderende omgeving waarin volop wordt geïnvesteerd en het milieu steeds meer aandacht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over de bouw van windmolens en de inzet van waterstof. Maar ook aan het stikstofdossier en de beperking van uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen.

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelKwaliteitsadviseur
Indicatie salaris (min – max]4020 – 5725
OpleidingsniveauHBO
Aantal uren (min – max)1 – 40
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractVast
BrancheOverheid/Non-profit
LocatieVeendam, Groningen,Nederland
Soliciteer directhttps://www.od-groningen.nl/werken-bij/vacatures/kwaliteits--en-procesadviseur

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Veendam en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.