Openstelling burgemeestersvacature Veendam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. stcrt-2024-3906
  • Onderwerp: Bestuur | Gemeenten
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2024

 

Omschrijving:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Veendam (circa 27.700 inwoners), vacant sinds 1 juli 2023. De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 9.500,75 bruto per maand. Informatie over de vacature is te vinden via het internet: www.provinciegroningen.nl Met vragen kan contact worden opgenomen met het Kabinet van de commissaris van de Koning via telefoonnummer: 050-3164956 of een e-mail naar burgemeester@provinciegroningen.nl Het is een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Veendam woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar. Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies. Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst. Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten vóór 11 maart 2024 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Het is tevens mogelijk online te solliciteren via de knop “Solliciteren” op de internetsite www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/commissaris-van-de-koning/burgemeestersvacature-veendam. Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen