Voorbereidingsbesluit supermarkten ‘Sorghvliet’, ‘Veendam Noord’, ‘Wildervank’ en ‘Veendam Centrum’, Veendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. stcrt-2013-7217
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Veendam maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 maart 2013 heeft besloten te verklaren dat voor de bestemmingsplannen “Sorghvliet”, “Veendam Noord”, “Wildervank” en “Veendam Centrum” een herziening wordt voorbereid voor de gebieden die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. De herziening heeft tot doel een nadere regeling tot stand te brengen voor het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel in het algemeen en supermarkten in het bijzonder. Daarnaast wordt ook voor de locatie van de voormalige Osman Gazi Market een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het gebied waarop dit voorbereidingsbesluit betrekking heeft, omvat de winkelcentra: “Sorghvliet”, “Wildervank”, “De Brink” evenals de locaties van de supermarkten Aldi (Molenstreek 180 Veendam) en Lidl (Boven Oosterdiep 141 Veendam) en de voormalige locatie van de Osman Gazi Market (Jakob Bruggemalaan 34 a te Veendam). Het besluit heeft tot gevolg dat het aantal supermarkten binnen de genoemde gebieden niet mag worden vermeerderd of worden uitgebreid, met uitzondering van een beperkte uitbreidingsmogelijkheid van de supermarkt in winkelcentrum Sorghvliet. Voor de locaties van de supermarkten Aldi en Lidl wordt ook opgenomen dat bij beëindiging van die supermarkten, het niet is toegestaan een nieuwe supermarkt te exploiteren. Op de locatie van de voormalige Osman Gazi Market wordt geen detailhandel meer toegestaan. In dit voorbereidingsbesluit wordt onder een supermarkt het volgende verstaan: “een detailhandelbedrijf in de vorm van een zelfbedieningswinkel waar levensmiddelen, voedingsmiddelen – inclusief versartikelen zoals groente, brood, vlees en zuivel – en huishoudelijke artikelen worden verkocht, met een verkoop vloeroppervlak van tenminste 750 m²”. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 11 maart 2013 en ligt met ingang van die datum met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. Het voorbereidingsbesluit is ook te raadplegen op www.veendam.nl/bestemmingsplannen en via de landelijke voorziening op www.ruimtelijkeplannen.nl. De gemeente Veendam heeft zichzelf ten doel gesteld om een herziene detailhandelsvisie op te stellen en te deze te borgen in een bindende bestemmingsplanregeling. In de komende periode zal onderzoek worden verricht. De gemeente zal de betrokken ondernemers en/of ondernemersverenigingen betrekken bij dit uitkomsten van dit onderzoek. De herziene detailhandelsvisie voor Veendam moet op basis van de huidige planning medio 2013 gereed zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. Veendam,

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen