Verleende maatwerkbesluit, Poolsterweg 3 B in Veendam.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. gmb-2024-66658
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft besloten om voor de locatie Poolsterweg 3 B, 9641 MP Veendam, het maatwerkbesluit in het kader van de Algemene wet bestuursrecht te verlenen. Het besluit is op 2 februari 2024 verzonden.InzageHet besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, Veendam.Bezwaar en voorlopige voorzieningTegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van dagtekening van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam Postbus 20004, 9640 PA Veendam. In het bezwaarschrift moet duidelijk staan tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom. Verder moet het bezwaarschrift een datum en een ondertekening bevatten. Als de zaak spoedeisend is, kan een schorsingsverzoek (een verzoek om voorlopige voorziening) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend. Meer informatie staat op rechtspraak.nl.Informatie Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, Veendam, telefoonnummer 0598 652222.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen