Verleende exploitatievergunning Beneden Oosterdiep 165-19 te Veendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. gmb-2023-526700
  • Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

De burgemeester van de gemeente Veendam maakt bekend dat zij een vergunning heeft verleend voor de exploitatie van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2023 voor:•New York Pizza gevestigd in de inrichting op het perceel Beneden Oosterdiep 165-19 te Veendam. (zaaknr. 2023-062371)Belanghebbenden die zich niet met deze beslissing kunnen verenigen, kunnen binnen 6 weken hiertegen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de burgemeester van Veendam, postbus 20.004, 9640 PA Veendam. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de vergunning. De dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Verleende vergunningen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt via telefoonnummer 0598-652222.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen