Verleende maatwerkbesluit geluid, Beneden Oosterdiep 25 in Veendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. f254945fd585b0d11bd9f785474e5a41
  • Onderwerp: overig
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maakt bekend dat zij in het kader van de Algemene wet bestuursrecht een maatwerkbesluit met maatwerkvoorschriften voor de geluidsituatie hebben verleend aan:   - Beneden Oosterdiep 25, 9641 JA Veendam, 24 januari 2024.   Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u vanaf 25 januari 2024 inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 5 in Veendam op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak, tel. 0598-652222. Bezwaar en voorlopige voorziening Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.   Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.   Informatie Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam, telefoonnummer 0598-652222.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen