Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning, A.G. Swartstraat 2 9641BH Veendam, Aanvraag dakrenovatie en plaatsing zonnepanelen A.G. Swartstraat nrs. 2 t/m 16 en plaatsing zonnepanelen Boermastraat nrs. 2 t/m 16.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. da2dfddd3b3352c106a61583e43b9dd8
  • Onderwerp: omgevingsvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de termijn van de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd met zes weken: Voor: Aanvraag dakrenovatie en plaatsing zonnepanelen A.G. Swartstraat nrs. 2 t/m 16 en plaatsing zonnepanelen Boermastraat nrs. 2 t/m 16 Locatie: A.G. Swartstraat 2 9641BH Veendam Kenmerk: OMG/2023/0213   Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen 6 weken (na bekendmaking van dit besluit) bezwaarschriften worden ingediend tegen deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouder. De beschikking treedt een dag na de bekendmaking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Tegen de beslissing op een bezwaarschrift staat daarna nog beroep open.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen