Verleende exploitatievergunning Veenlustplein 11 te Veendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. d8c7fdb8aa1b097ab5f63ca5c5e1daa3
  • Onderwerp: exploitatievergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

De burgemeester van de gemeente Veendam maakt bekend dat zij een vergunning heeft verleend voor de exploitatie van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam voor: •Restaurant Pichon gevestigd in de inrichting op het perceel Veenlustplein 11 te Veendam. (zaaknr. 2024-006100)   Belanghebbenden die zich niet met deze beslissing kunnen verenigen, kunnen binnen 6 weken hiertegen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de burgemeester van Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de vergunning. De dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Verleende vergunningen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt via telefoonnummer 0598-652222.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen