Ontwerpbestemmingsplan Beneden Verlaat 60 te Veendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. 935d5addfcdb3bfb91313da764166c29
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 29 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Beneden Verlaat 60 te Veendam” ter inzage ligt . Planinhoud De gemeente is voornemens om het perceel Beneden Verlaat 60 als bouwkavel te verkopen voor het realiseren van een vrijstaande woning. Daarnaast mag het perceel deels gebruikt worden voor kleinschalige bedrijvigheid. Deze mogelijkheid wordt wegbestemd, omdat hier geen gebruik van wordt gemaakt. Ter plaatse van de locatie Middenweg 63 is momenteel een woning aanwezig. Het zuid-westelijke deel van het perceel en de woning is in het verleden gebruikt voor een transportbedrijf. Ter plaatse is echter geen bedrijvigheid meer aanwezig, waardoor de planologische mogelijkheden hiervoor kunnen vervallen. Plan inzien Met ingang van 29 december 2023 a.s. ligt het ontwerpbestemmingsplan “Beneden Verlaat 60 te Veendam” gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 5 Veendam. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (De ID-code van het plan is NL.IMRO.0047.06BPBVerlaat60-0301) Reageren? Wilt u reageren? U kunt tot en met 8 februari 2024 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor overleg. Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend: ga hiervoor naar www.veendam.nl/zienswijze. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen