Ontwerp wijzigingsplan Boven Oosterdiep 111 te Veendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. 13d19163e37eece9ce7f67222bbc3914
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 27 december 2024 het ontwerp wijzigingsplan ‘Boven Oosterdiep 111’ ter inzage ligt.   Planinhoud Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Boven Oosterdiep 111 te Veendam. Het bestemmingsplan kent de bevoegdheid voor het college om, onder voorwaarden, het bestemmingsplan te wijzigen voor het laten vervallen van de horeca-aanduiding. Daarnaast wordt 1 extra woning gerealiseerd.   Plan inzien Met ingang van 28 december ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Boven Oosterdiep 111’ gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis, Raadhuisplein 5 te Veendam. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl . De IDN-code van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0047.07WPBovOdiep111-0301.   Zienswijze Wilt u reageren? u kunt tot en met 7 februari 2024 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het algemene nummer van de gemeente Veendam, 0598 652 222.   Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend, hiervoor kunt u gaan naar www.veendam.nl/zienswijze

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen